Väestönsuojelu ja varautuminen

Valtio, kunnat ja julkiset laitokset ovat velvollisia huolehtimaan erilaisin suunnitelmin ja valmisteluin toimintansa jatkumisesta myös poikkeusoloissa. Tätä kutsutaan julkishallinnon vastuulla olevaksi väestönsuojeluksi.

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kyetään omatoimisesti. 

Omatoimisella varautumisella pyritään ehkäisemään onnettomuuksia esimerkiksi kodin tapaturmia, tulipaloja ja vesi- tai myrskyvahinkoja, tunnistamaan riskejä sekä toimimaan oikein arkipäivän onnettomuuksissa. Omatoiminen varautuminen on arkipäivän osaamista.

Omatoimisella varautumisella valmentaudutaan myös toimimaan poikkeavissa tilanteissa kuten esimerkiksi vaarallisten aineiden onnettomuudessa, jossa voi levitä ympäristölle ja ihmiselle haitallisia tai jopa vaarallisia kaasuja.

VALMIUSSUUNNITTELU

Valmiussuunnittelun avulla määritetään ne keinot, millä tavoin yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ( Yhteiskunnan turvallisuusstrategian YTS 2010 määritetyt) turvataan kaikissa olosuhteissa.

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleiseen osaan on koottu koko kuntakonsernia koskevat yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet noudatettavaksi myös toimialoilla sekä merkittävimmät kaupunkikonsernia koskevat uhkatilat ja riskit. Yleinen osa toimii kuntakonsernin eri toimijoiden valmiussuunnittelua ja häiriötilanteiden aikaista toimintaa yhteen sovittavana ja painopisteitä asettavana asiakirjana.
 
Valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että varsinainen tekstiosa on julkinen, julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin. Julkisuuden lisäämisen tavoite on pelastusopiston linjauksen mukainen ja siksi suunnitelma on annettu tiedoksi mm. kaupunginvaltuustolle.
 
Varkauden kaupungin valmiussuunnittelu koostuu valmiussuunnitelman yleistä osasta, toimialojen ja erillistoimintojen valmiussuunnitelmista sekä kriisiviestintäsuunnitelmasta.