Nuorisotyö

Nuorisotyöhön liittyvät asiakirjat pyydetään Varkauden kaupungin kirjaamosta: 
Asiakirjapyynnöt 

Myös nuorisotyössä kerättävien omien tai huollettavan henkilötietojen osalta voi tehdä tietopyynnön Varkauden kaupungin kirjaamoon: 
Tietopyynnöt