Tilinpäätökset

Kuntalain luvun 13 § 113 mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös 31.3. mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi 30.6. mennessä.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteet sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

Kuntalain 114 § mukaan kaupungin, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kaupungin tilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen tulee sisältää konsernitase ja tulos- ja rahoituslaskelma sekä liitetiedot.