Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää työtä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan muun muassa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Perhetyö tarjoaa tukea lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, vuorovaikutukseen, elämänhallintaan, arjen askareisiin sekä päiväkotiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa

Varkauden kaupungilla työskentelee yhteensä 9 perhetyöntekijää. Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat perheillemaksuttomia ja perhetyö alkaa aina sosiaalityöntekijän kanssa sopien. Perhetyö on määräaikaista ja tavoitteellista apua ja tukea perheen elämäntilanteisiin.