Aikuissosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista ja yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityö tukee yksilöiden ja perheiden arjen hallintaa sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Varkaudessa aikuissosiaalityön palveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäksi Varkauden seudun työvoiman monialaisessa yhteispalvelussa työskentelee yksi sosiaalityöntekijä, yksi sosiaaliohjaaja ja yksi terveydenhoitaja.

Aikuissosiaalityössä keskeistä on myös aktivointisuunnittelu ja erilaisiin työllistämistoimenpiteisiin ohjaaminen. Perheiden osalla vanhempien työllistymisen tukeminen tai muu vanhempien elämänhallintaa lisäävä työ tukee lasten ja koko perheen hyvinvointia.