Kulttuuriketju - kulttuurikasvatus-suunnitelma

Kulttuuriketju on Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) yhteinen kulttuurikasvatus-suunnitelma, joka on osa seudullista opetussuunnitelmaa. Se takaa kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin varmistamalla säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista jokaisella luokka-asteella. Suunnitelma tukee koulujen, päiväkotien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista ja suunnitelmallista. Toteuttajina Lastenkulttuurikeskus Verso, kirjastot, museot, nuorisopalvelut, Soisalo-opisto ja vapaan kentän toimijat

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset ja nuoret.