Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta, elämäntaitoja sekä parantaa paikallisia kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotila on nuorten oma paikka, joka tarjoaa turvallisen ajanviettopaikan pelailuun, yhdessä tekemiseen ja omien ideoiden toteuttamiseen. Ohjaajina toimivat Varkauden nuorisopalvelujen työntekijät. 

Nuorisotilan tavoitteena on tukea nuorten vapaa-ajan toimintaa ja lisätä heidän osallisuutta sekä tarjota oma, yhdenvertainen kohtauspaikka. Nuorisotila on päihteetön ja energiajuomista vapaa alue. 

Jokainen on oman elämänsä asiantuntija.

Kun huomaat jonkun epäkohdan, on siihen mahdollisuus vaikuttaa. Myös omat ideat kannattaa tuoda esille. Tätä varten on luotu erilaisia lasten ja nuorten osallisuuden rakenteita.

Lasten parlamentti Warpaset, nuorisovaltuusto Wanuva ja koulujen oppilaskuntatoiminta sekä verkkodemokratiaa edistävät nuortenideat.fi -palvelu ja Po1nt.fi -sivusto ovat mainioita väyliä lapsille ja nuorille vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä ja yleiseen mielipiteeseen.
Po1ntWarkaus -studio Nuorten Talon kolmannessa kerroksessa mahdollistaa lapsia ja nuoria osallistavan toiminnan median keinoja käyttäen.

Nuorten Warjovaltuusto on foorumi, jossa keskustellaan ja arvioidaan ajankohtaisia, nuoria koskevia ja kiinnostavia asioita yhdessä asioista päättävien kanssa. 

Tutustu ja osallistu!