Tekninen toimiala

Tarjouspyynnöt

Varkauden kaupunki on ottanut käyttöön Cloudia Kilpailutus- järjestelmän.

Voimassa oleviin tarjouspyyntöihin pääsee tästä linkistä ja painamalla "tarjouspyynnöt"- kohtaa.  (Varkauden kaupunki Tarjouspalvelu)

Vuoden 2022 teknisen toimen investoinnit: 

Hankintojen puitesopimusten kilpailutukset:

Kiinteistöjen sähkötekniset työt, katuvalaistus ja ajoneuvosilmukoiden teko, puitejärjestely 2023-2025 + 1 optiovuosi, Varkauden kaupunki
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75751/notice/109252/overview

Hankinta on jaettu kolmeen osaan:

  1. Kiinteistöjen sähkötekniset työt
  2. Katu- ja liikuntareittien ulkovalaistuksen kunnossapito ja pienimuotoiset investoinnit
  3. Ajoneuvosilmukoiden teko liikennevaloristeyksiin

Osa-alueeseen 1 valitaan viisi (5) toimittajaa. Osa-alueisiin 2 ja 3 valitaan kumpaankin kolme (3) toimittajaa. Puitejärjestelyn kesto on 1.1.2023 - 31.12.2025. Hankinta sisältää yhden vuoden option kaudelle 1.1.2026-31.12.2026.

Tarjousten määräaika 4.11.2022 12:00.

 

Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2023-2025 + 1 optiovuosi
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75744/notice/109234/overview

Hankinta on jaettu viiteen osaan:

  1. Kirvesmiestyöt
  2. Rakennuspeltisepän työt
  3. Julkisivurappaukset
  4. Bitumikattotyöt
  5. Asbestipurkutyöt

Osa-alueeseen 1 valitaan viisi (5) toimittajaa. Osa-alueisiin 2-5 valitaan kuhunkin osa-alueeseen kaksi (2) toimittajaa. Puitesopimuksen kesto on 1.1.2023 - 31.12.2025. Hankinta sisältää yhden vuoden option kaudelle 1.1.2026-31.12.2026.

Tarjousten määräaika 4.11.2022 12:00.

 

LVI-töiden puitejärjestely 2023-2025 + 1 optiovuosi
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/75755/notice/109260/overview

Hankinta pitää sisällään LVI-tekniset työt tilaajan omistamien kiinteistöjen kunnossapitoon ja investointitöihin.

Tarjouskilpailun tavoitteena on valita viisi (5) toimittajaa. Puitesopimuksen kesto on 1.1.2023 - 31.12.2025. Hankinta sisältää yhden vuoden option kaudelle 1.1.2026-31.12.2026.

Tarjousten määräaika 4.11.2022 12:00.

 

Kylmälaitetyöt, Varkauden kaupunki

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/76227/notice/109940/overview

Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen:

  1. Kylmälaitteiden vuosihuollot
  2. Erikseen tilattavat, tuntiveloitusperusteiset kylmälaitteiden huoltotyöt

Osa-alueeseen 1 valitaan yksi (1) toimittaja, osa-alueeseen 2 valitaan kolme (3) toimittajaa. Kylmälaitetöiden sopimukset tehdään toistaiseksi voimassaolevina 1.1.2023 alkaen.