Vanha Varkaus

tulevaisuusklinikan juliste jonka kuvassa on vanha mustavalkoinen valokuva kehyksissä joka esittää kolmikerroksista tiilirakennusta vanhan valokuvan edessä seisoo värikuvana ihmisiä nykyaikaisessa maisemassa julisteen tiedot löytyvät julkaisusta.
Vanha Varkaus tulevaisuusklinikka Tehtaan koululla

Vanhan Varkauden tulevaisuusklinikka pidettiin Tehtaan koululla 24.-30.10.2022

Tehtaan koulun ympäristö Vanha Varkaus -alueen keskuksena on ainutlaatuinen kokonaisuus. Siellä yhdistyvät yrittäjyys ja kulttuuri, matkailu ja rakennushistoria sekä taide ja teollisuushistoria.

Vanha Varkaus -alueen kehittäminen ja teollisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen ovat toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa sekä kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tulevaosuusklinikalla keskusteltiin yrittäjyydestä, luovien alojen toimintaympäristöistä, uuden museon sisällöistä, yhteisöllisistä tiloista ja matkailun kehittämisohjelmasta asiantuntijoiden kanssa.

Tulevaisuusklinikalla järjestettiin myös mielenkiintoisia työpajoja Vanhan Varkauden ja Tehtaan koulun eri mahdollisuuksista. Opastettuja kierroksia oli niin Tehtaan koululla kuin Vanhan Varkauden vapaina olevissa kiinteistössä.

Tapahtuman järjestivät Vanha Varkaus – Uusi suunta –hanke, Varkauden museot, Warkauden kaupunkikeskusta ry. ja Myymälä-Warkaus -hanke.

Vanha Varkaus -hanke käynnistyi 2021 vuoden alussa

Vanha Varkaus - Uusi suunta -hanke on saanut EAKR-rahoitusta vuosille 2021-2022. Projektipäällikkönä hankkeessa aloitti 2.3.2021 Tiina Immonen, joka tunnetaan myös vuoden 2020 vapaaehtoisena ja entisenä Warkautelaiset ry:n puheenjohtajana. Hankkeessa painottuu alueen yrittäjyyden toimintaympäristön kehittäminen ja samalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksien parantaminen. Hanketta hallinnoi Navitas yrityspalvelut. Hanketta valmisteltiin yhteisöllisesti vuoden 2019 aikana Vanha Varkaus - kehittämisfoorumissa. Hankeen kotisivut löytyvät Navitaksen sivuilta: navitas.fi/vanha-varkaus . Seuraa hanketta myös somessa: facebook, instagram ja twitter

Kuvassa on Tiina Immonen punaisessa toppatakissa ja oranssissa pipossa taustalla keltainen vanha puurakennus
 

Lisätietoja Vanha Varkaus - Uusi suunta -hankeesta voi tiedustella:

Tiina Immonen
projektipäällikkö
tiina.immonen@navitas.fi
puh. 044 491 5359
 

Tietoa kehittämisfoorumista:

Vanha Varkaus-kehittämissuunnitelma syntyy yhdessä toimimalla

Vanha Varkaus-alue on Varkauden historian ydinalueita, kaupungin historia elää Vanhan Varkauden kaduilla, rakennuksissa, tehtaissa ja puistoissa. Kehittyäkseen alue tarvitsee nyt aktiivisia toimenpiteitä. Vanha Varkaus-alueen kehittämisen keskiössä on toki rakennusten säilyminen, mutta myös se, kuinka aluella voidaan asua, yrittää ja toimia. Mitä toimintaa ja toimenpiteitä tarvitsemme, jotta Vanha Varkaus-alue voi tuottaa meille hyvinvointia, palveluita, työpaikkoja ja kuinka se voi välittää kaupunkilaisille merkityksellistä tietoa kulttuuriperinnöstä ja antaa meille luvan tulla ja viipyä meille merkityksellisistä paikoista?

Vanha Varkaus-alueen kehittämissuunnitelmaa on suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten kanssa kumppanuuspöytämenetelmällä vuoden 2019 aikana. Kumppanuuspöytä voi olla sovitun teeman mukainen löyhä kehittämisrakenne. Tämän kaltaisessa pöydässä eri toimijat pohtivat yhteistuumin tietyn palvelun tai laajemmin ihmisten elinympäristön kehittämistarpeita ja etsivät näihin yhdessä ratkaisuja. Kumppanuuspöytä voi olla myös demokraattista järjestelmää täydentävä osallisuusmalli. Se parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuo virallisten elinten rinnalle osallistumisen ja vaikuttamisen välineen. Vuoden 2020 nämä kumppanuuspöytämenetelmän kautta kerätyt ideat jalostuvat hankehakemukseksi. Tavoitteena on käynnistää Vanha Varkaus -kehittämishanke vuoden 2021 alusta.

Kehittämistyö käynnistettiin syksyllä 2018 avoimella keskustelutilaisuudella Osallistu oikeesti-teemalla. Kooste keskustelusta:

 

Vanha Varkaus-kehittämissuunnitelmaa toteuttamaan on Varkauden museoiden kanssa yhdessä kerätty työryhmä, joka koostuu alueen asukkaista, yrittäjistä ja muista toimijoista. Työryhmä on toiminnassa työrukkanen ja viestinviejä, jotka ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisesti, kehittämisintoa pursuen. Vuoden 2019 aikana työryhmä järjesti kumppanuuspöytä-keskusteluja, yleisötilaisuuksia ja työpajoja, joista ensimmäinen yleisölle suunnattu tilaisuus järjestettiin 20.3.2019 Vanhalla Postitalolla.

Työryhmässä ovat mukana seuraavat henkilöt:

Vanha Varkaus kumppanuuspöytä

Janne Immonen, alueen yrittäjä
Eliisa Moilanen, alueella toimivien yhdistysten aktiivi
Kati Paananen, alueen yrittäjä ja asukas
Teemu Paananen, alueen yrittäjä ja asukas
Jorma Pesonen, alueen asukas

Varkauden museoilta toimintaa koordinoivat yhteisötyökoordinaattori Tytti Härkönen ja museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta.

Vanha Varkaus kumppanuuspöytä

Tänne sivustolle kokoamme työryhmän muistiot, sekä videomuotoon toteutetut päiväkirjat, sekä muuta materiaalia kehittämistoiminnan teemoista.

Vanha Varkaus

Vanha Varkaus - blogi: vanhavarkaus.blogspot.com/

Vanha Varkaus Facebookissa: www.facebook.com/vanhavarkaus/

Videopäiväkirjat Youtubessa: https://www.youtube.com/varkaudenmuseot