Viikon vinkki 4-5

Viikon vinkki 4-5

Viimeksi muokattu: 
23.1.2023 12.33
Onpa taas kelit - pysytään pystyssä!

Talven jää ja lumi lisäävät liukastumisriskiä. Erityisesti nopeat lämpötilavaihtelut ja ns. nollakelit aiheuttavat liukkaimmat olosuhteet. Talvella onkin erityisen tärkeää valita oikeanlaiset jalkineet ja suojavälineet, jotta kaatumiselta ja tapaturmilta voidaan välttyä.

Suomalaisille sattuu paljon kaatumis- ja liukastumistapaturmia, erityisesti talven liukkailla keleillä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan talviliukastumistapaturmien takia on vuosittain keskimäärin noin 4 600 potilasta vuodeosastohoidossa ja arviolta noin 11 000 potilasta avohoidossa. Pelkästään talviliukastumisten aiheuttamien tapaturmien vuodeosastohoito maksaa THL:n mukaan yhteiskunnalle keskimäärin noin 18 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannuksia aiheutuu myös työnantajille työntekijän jouduttua liukastumistapaturman johdosta sairauslomalle.

Liukastumistapaturmia sattuu kaikenikäisille. Kuka tahansa voi liukastua, autoilijakin on ainakin osan matkasta kävelijä. Ikääntyneillä kaatumisista johtuvat vammat ovat yleensä vakavampia kuin nuoremmilla, sillä iäkkäiden keho on hauraampi ja kestää huonommin iskuja. Kaatumistapaturmia ei tilastoida liikenneonnettomuuksina.

Kävelijän oma ennakointi, keliin sopivat talvijalkineet ja CE-merkityt liukuesteet sekä jalankulkuväylien hyvä kunnossapito ehkäisevät liukastumisista johtuvia kaatumisia. Pidoltaan paras jalkine on sellainen, jossa on matala, leveä kanta. Kun valitset nastakenkiä tai liukuesteitä, valitse ne oman käyttötarkoituksen mukaan. Valintaan vaikuttavat mm. missä liikut eniten ja mitkä ovat juuri sinulle tärkeimpiä ominaisuuksia. Lukuesteitä valitessa kannattaa huomioida, että ne ovat oikean kokoiset, eivät rajoita liikkumista, pysyvät tukevasti paikallaan ja ovat tarvittaessa helppo ottaa pois.

UKK-insituutti on listannut 10 keinoa kaatumisen ehkäisemiseksi:

- Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

- Hyvien jalkineiden käyttö

- Liukuesteiden käyttäminen liukkaalla kelillä

- Kotiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

- Kotipihan ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

- Monipuolinen ja säännöllinen syöminen sekä juominen

- D-vitamiinin riittävä saanti

- Runsaan alkoholin käytön välttäminen

- Terveydentilasta huolehtiminen

- Ajantasaisesta lääkityksestä huolehtiminen

 

www.voimaavanhuuteen.fi

www.luustoliitto.fi