Oletko tapahtuma-alan ammattilainen, jonka sydän sykkii lastenkulttuurille?

Oletko tapahtuma-alan ammattilainen, jonka sydän sykkii lastenkulttuurille?

Viimeksi muokattu: 
3.11.2022 15.57
Etsimme Varkauden kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluille tapahtumapäällikköä vakinaiseen työsuhteeseen 2.1.2023 alkaen.

Tapahtumapäällikön keskeisenä tehtävänä on kolme kertaa vuodessa järjestettävien Vekara-Varkaus -tapahtumien tuotannosta vastaaminen. Lisäksi vuodenkierrossa on myös muita tapahtumia, joissa tapahtumapäällikkö on mukana tai toteuttajana. Työparina toimii tapahtumatuottaja.

Tapahtumapäällikkö verkostoituu aktiivisesti paikallisen kulttuuri-, yhdistys- ja yritysmaailman kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, pitää yllä suhteita laajaan yhteistyöverkostoon ja mediaan. Tapahtumapäällikkö vastaa tapahtumien tuotannosta laaja-alaisesti aina suunnittelusta ja budjetoinnista monipuoliseen viestintään sekä sopimuksista toteutukseen. Tehtäviin kuuluvat myös talouden seuranta, tapahtuman ulkopuolisen rahoituksen haku ja siitä raportointi. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu määräaikaisten tapahtumatyöntekijöiden työnjohtotehtävät.

Vekara-Varkaus on lasten oma festivaali, joka on kasvanut vuosikymmenten varrella paikallisesta tapahtumasta valtakunnalliseksi festivaaliksi, joka järjestetään nykyisin kolme kertaa vuodessa. Vekara-Varkaus-tapahtumat tarjoavat lapsille ja perheille värikkään ohjelmakattauksen sisältäen eri taiteenaloja, harrastuslajeja, seikkailuja ja työpajoja. Tapahtumat ovat osa Varkauden kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toimintaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on alempi korkeakoulututkinto kulttuurialalta tai muulta soveltuvalta alalta sekä kokemus tapahtumatuotannosta.

Tehtävän hoitaminen vaatii vankkaa kokemusta tapahtumatuotannosta sekä laaja-alaisen verkoston kanssa työskentelystä. Tarvitset oma-aloitteisuutta, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä monipuolista viestintäosaamista, kuten hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua. Lapsille suunnattujen kulttuuripalvelujen tuntemus on tehtävän hoitamisen edellytys.

Odotamme sinulta innostuvaa ja innostavaa asennetta sekä erittäin itsenäistä otetta työhön. Ymmärrät alan erityispiirteet, joiden vuoksi joustaminen, epävarmuuden sietokyky ja nopeat ratkaisut ovat arvokkaimmat työkalusi. Oman auton käyttö on tehtävässä välttämätöntä.

Tehtävän hoitamisessa ovat eduksi Varkauden seudun paikallistuntemus sekä monipuolinen some-osaaminen.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote ja toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä huumausainetestiä koskeva todistus.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää PDF-tiedostoina ansioluettelon ja jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Hakuaika on 28.10. - 17.11.2022 klo 15 mennessä.

Linkki hakuun: www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tapahtumapaallikko-vrk-03-127-22/

Lisätietoja

www.varkaus.fi
www.varkaus.fi/kulttuuri
www.vekara-varkaus.fi

Lisätietoja antaa johtava kulttuurituottaja Terhi Siippainen:
ensisijaisesti sähköpostitse terhi.siippainen@varkaus.fi, puhelimitse pe 4.11. klo 9-15 puh. 044 743 6409