Kankunharjun koulun asemakaava lainvoimainen

Kankunharjun koulun asemakaava lainvoimainen

Viimeksi muokattu: 
7.10.2022 10.55
Kaavasta ei jätetty valituksia

Kankunharjun koulun asemakaava on saanut tänään 7.10.2022 lainvoiman. Kaupunginvaltuuston 22.8.2022 § 51 tehdystä päätöksestä ei ole jätetty valituksia Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu 4. kaupunginosan, Savonmäen kortteli 107 (osa) sekä lähivirkistysaluetta. Alue sijaitsee noin 2 kilometriä Varkauden keskustasta koilliseen, Savontien varrella. Suunnittelualueen käyttötarkoitus on osittain muutettu lähivirkistysalueesta (VL) opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO) mahdollistaen alakoulun sijoittamisen alueelle.

Hanke etenee niin, että vuoden 2023 talousarvioon esitetään varattavaksi 50 000 euroa koulun hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa varten.

 

Lisätietoja:

Laura Backman, kaavoittaja, 044 743 6550, laura.backman@varkaus.fi

Jussi Kuokkanen, rakennusinsinööri, 040 520 7428, jussi.kuokkanen@varkaus.fi