Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan kuntaa-alalla perjantaina 25.3.2022 klo 15

Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan kuntaa-alalla perjantaina 25.3.2022 klo 15

Viimeksi muokattu: 
25.3.2022 11.14
Työtaistelutoimenpiteen piirissä ovat Tehyn ja SuPerin jäsenet. Kielto päättyy 31.3.2022 kello 23.59.

Myös JUKOn ja JAUn (JHL ja Jyty) ylivuoro- ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa ja se päättyy 27.3.2022

Kaikkien järjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokiellot koskevat myös Varkauden kaupunkia. 

Kuntasektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut keskeytyivät 28.2.2022. KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat totesi, ettei neuvottelujen jatkamiselle ollut edellytyksiä. Ammattijärjestöt ovat käynnistäneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja vauhdittaakseen kuntasektorin neuvotteluita. Järjestöt ovat antaneet myös lakkovaroituksia, jotka eivät kuitenkaan vielä toistaiseksi koske Varkauden kaupunkia.

Varkauden kaupunki on varautunut tilanteeseen. Toimialat ovat tehneet valmiussuunnitelmia työtaistelutilanteiden varalle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi palvelutasoa saatetaan joutua laskemaan joissakin palveluissa ja henkilöstöä siirtämään yksiköstä toiseen. Henkilöstöä siirretään tarvittaessa lähinnä ei-kiireellisistä tehtävistä akuutteihin tehtäviin määräaikaisesti. Myös joitakin toimintoja saatetaan joutua keskeyttämään tilapäisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi riittävän henkilöstön turvaamiseksi kriittisissä yksiköissä (muun muassa 24/7 yksiköt, kotihoito, kiireellinen vastaanottotoiminta).

Työantaja suhtautuu tilanteeseen suurella vakavuudella. Palveluiden turvaaminen ja varmistaminen kriittisissä toiminnoissa on kaikissa tapauksissa ensisijaista. 

Kaupunki toivoo neuvotteluosapuolilta mahdollisimman nopeaa ratkaisua tilanteeseen. 

Kiitämme kuntalaisia ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä.

VARKAUDEN KAUPUNKI