Asemakaavaehdotuksia nähtävillä syyskuussa

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä syyskuussa

Viimeksi muokattu: 
1.9.2021 15.52
Pelastusaseman, Pohjoisen portin ja Niittylöiden vähäinen asemakaavamuutos ehdotuksina nähtävillä

Pelastusaseman asemakaavalla muutetaan suunnittelualueen käyttötarkoitus liike-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialueesta (KLH) yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), mahdollistaen pelastusaseman sijoittaminen Heinäpellonkadulle. Kaavamuutos koskee 8. kaupunginosan, Lehtoniemen korttelia 841. Alue sijaitsee noin kilometri Varkauden keskustasta etelään.

Pohjoisen portin asemakaavalla muutetaan tonttien käyttötarkoituksia ja rakennusoikeuksia Pohjois-Savon maakuntakaavan ja Varkauden kaupungin tavoitteiden mukaisiksi. Asemakaavan muutoksella muodostuu 19. kaupunginosan, Huruslahden, korttelit 1901, 1905, 1908, 1909, 1910 ja 5. kaupunginosan, Kuoppakankaan, korttelit 302 ja 303 sekä katualuetta ja erityisaluetta. Suunnittelualueen laajuus on 22,8 hehtaaria. Asemakaava-aluetta on laajennettu kaavaluonnoksen jälkeen.

Niittylöiden vähäisellä asemakaavamuutoksella muutetaan sitovia tonttirajoja siten että Niittylä II ja Niittylä III rakennukset sijoittuvat omille tonteilleen. Kaavamuutos koskee 3. kaupunginosan, Kommilan, korttelia 33 (osa).

Tarkemmat nähtävilläoloajat ja aineistot löydät jokaisen kaavan omilta sivuilta.