Lehtoniemen työväentalon asemakaava lainvoimainen

Lehtoniemen työväentalon asemakaava lainvoimainen

Viimeksi muokattu: 
27.1.2020 15.45
Asemakaavassa poistettiin Lehtoniemen työväentalon suojelumerkintä ja muutettiin tontin käyttötarkoitus pientaloasumiseen soveltuvaksi.

Suunnittelun tueksi pyydettiin asiantuntijalausunto työväentalon rakennuksen kunnosta. Insinööritoimisto Raksystems Oy:n asiantuntijalausunnossa suositeltiin rakennuksen välitöntä purkamista tapaturmariskin ja asumisterveydellisten seikkojen vuoksi. Rakennuksen korjaamisesta lausunnossa todettiin, että korjaaminen vaatii käytännössä rakennuksen purkamista perustuksiaan myöten ja uuden rakentamista. Vanhasta rakennuksesta ei käytännössä voida käyttää mitään hyödyllistä materiaalia uudessa rakennuksessa. Syksyllä 2019 on suoritettu asiantuntijalausunnon jatkotutkimus missä on arvioitu rakenneteknisten vaurioiden laajuus.

Asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 ja on nyt lainvoimainen.