Työkyvyn selvittäminen

Työkyvyn arviointi on Varkauden kaupungin tuottamaa vapaaehtoista ja asiakaslähtöistä palvelua työttömänä oleville henkilöille. Palvelun tavoitteena on kuntoutuminen kohti työelämää tai eläkemahdollisuuden selvittäminen asiakkaan kokonaistilannetta kartoittamalla.

Työkykykoordinaattori auttaa asiakkaita työ- ja toimintakyvyn selvittelyssä yhdessä muiden työllistymistä tukevien palveluiden kanssa.

PALVELUUN TULEVAN ASIAKKAAN TILANNE:

• Paljon työttömyyspäiviä, 300 +

• Monenlaisia terveyspulmia

• Sairauslomia/tai ei näyttöä sairauksista

• Eläkehakuja/hakemattomia eläkkeitä

• Ei todettua työkyvyttömyyttä

• Kuntouttava työtoiminta/työkokeilu/palkkatukityö kokemusta

• Kuntoutuksen tarvetta/kuntoutukset käyty

• Monialaisen palvelun tarvetta

• tarvetta tukeen ja rinnalla kulkijaan

TAPAAMISTEN SISÄLTÖ VOI OLLA:

• Terveysselvittelyjen yhteenvetoa ja nykytilanteen kartoittamista

• Terveystarkastuksen tarpeen arviointia

• Työ- ja toimintakyvyn arviointia

• Sairausloman tai hoidon tarpeen arviointia

• Kuntoutusmahdollisuuksien selvittämistä

• Tarvittavien lisäselvitysten hankkimista

• Hakemusten täyttöapua (sairausloma, kuntoutus, eläke)

• Rinnalla kulkemista, keskustelua ja yhteistyötä muun palveluverkoston kanssa