Palkkatukityöllistäminen

Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston työnantajalle myöntämä tuki työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tuki on harkinnanvaraista. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille.

Varkauden kaupungin eri toimialoille työllistyy palkkatuella vuosittain useita kymmeniä henkilöitä. Palkkatuella työllistyminen on asiakaslähtöistä. Painopiste on vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneissa pitkäaikaistyöttömissä työnhakijoissa sekä nuorissa, alle 30-vuotiaissa työnhakijoissa. Työllistyvien määrään vaikuttavat sekä työ- ja elinkeinotoimiston että kaupungin omat määrärahat.

Työaika palkkatuetussa työssä on pääsääntöisesti 100 % tehtävän säännöllisestä työajasta. Työsuhteen kesto vaihtelee, kuitenkin enintään työntekijän työssäoloehdon täyttymiseen asti.