Työllisyystyöryhmä

Työllisyystyöryhmä on kaupunginhallituksen asettama asiantuntijaelin. Työllisyystyöryhmä tekee kaupunginhallitukselle esityksiä työllisyyden edistämisen toimenpiteistä ja seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista.

Varkauden kaupungin työllisyyden edistäminen tapahtuu yhteistyössä yritysten, yhdistysten, työllisyyspalvelujen tuottajien ja TE -toimiston kanssa. Työllisyysasioissa konsernin keskeiset toimijat ovat Navitas Kehitys Oy sekä kaupungin työllisyyspalvelut ja aikuissosiaalityö.

Työllisyyden edistämisen palveluja ja niiden kaupunkistrategian mukaisuutta seuraa, ohjaa ja valvoo kaupunginhallituksen 26.6.2017 asettama työllisyystyöryhmä. Työllisyystyöryhmä toimii myös kaupungin työllisyysohjelman 2017 -2020 toimeenpanon ohjausryhmänä.

Työllisyystyöryhmän kokoonpano 31.7.2021 saakka:

Hannu Tsupari, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja

Risto Eklund, kaupunginhallituksen jäsen

Kaisa Hartikainen-Herranen, kaupunginhallituksen jäsen

Elina Brandt, kaupunginhallituksen jäsen

Paula Pulliainen, kaupunginhallituksen jäsen

Pia Hedman, työllisyyspalvelujen tiimivastaava/TYP -koordinaattori

Nina Holopainen, henkilöstöjohtaja

Jouko Laitinen, toimitusjohtaja, Navitas Kehitys Oy

Riitta Mentula, palvelualuepäällikkö

Kristiina Qvintus, johtava sosiaalityöntekijä

Jouko Kuittinen, työllisyysasiantuntija, sihteeri