Työllisyystyöryhmä

Työllisyystyöryhmä on kaupunginhallituksen asettama asiantuntijaelin, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Työllisyystyöryhmä tekee kaupunginhallitukselle esityksiä työllisyyden edistämisen toimenpiteistä ja seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista.

Varkauden kaupungin työllisyyden edistäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä yritysten, yhdistysten, työllisyyspalvelujen tuottajien ja TE -toimiston kanssa. Työllisyysasioissa konsernin keskeiset toimijat ovat Navitas Kehitys Oy, kaupungin aikuissosiaalityö ja konsernihallinnon työllisyyspalvelut.

Työllisyyden edistämisen palveluja ja niiden kaupunkistrategian mukaisuutta seuraa, ohjaa ja valvoo kaupunginhallituksen 26.6.2017 asettama työllisyystyöryhmä. Työllisyystyöryhmä toimii myös Varkauden kaupungin työllisyysohjelman 2017 -2020 toimeenpanon ohjausryhmänä.

Työllisyystyöryhmän kokoonpano:

Hannu Tsupari, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja

Risto Eklund, kaupunginhallituksen jäsen

Kaisa Hartikainen-Herranen, kaupunginhallituksen jäsen

Elina Kuvaja, kaupunginhallituksen jäsen

Paula Pulliainen, kaupunginhallituksen jäsen

Pia Hedman, työllisyyspalvelujen tiimivastaava/TYP -koordinaattori

Nina Holopainen, henkilöstöjohtaja

Jouko Laitinen, toimitusjohtaja, Navitas Kehitys Oy

Riitta Mentula, palvelualuepäällikkö

Kristiina Qvintus, johtava sosiaalityöntekijä

Jouko Kuittinen, työllisyysasiantuntija, sihteeri                  

Asiasanat: