Kesätyötuki työnantajille

Vuoden 2021 kesätyöpaikkatuen hakuaika oli 5.2. - 31.5.2021. Hakemukset käsiteltiin saapumisjärjestyksessä määrärahojen riittävyys varmistaen. Kesätyöpaikkatuen tiliselvitykset (alla olevalla lomakkeella) tulee tehdä viimeistään 15.10.2021 mennessä.   

 

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE MYÖNNETTÄVÄN KESÄTYÖPAIKKATUEN PERUSTEET VUONNA 2021

  • Yrityksen tai yhteisön toimipaikka on Varkauden talousalueen kunnassa (Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Heinävesi)

  • Työllistettävä on varkautelainen, joka täyttää vuoden 2021 aikana vähintään 17 vuotta ja enintään 24 vuotta.

  • Tukea voidaan myöntää keväällä 2021 ylioppilaaksi kirjoittavien mutta ei keväällä 2021 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien henkilöiden työllistämiseen.

  • Hakijan tulee tarvittaessa osoittaa oppilaitos, jossa työllistettävä opiskelee (ei koske kevään 2021 ylioppilaita).

  • Työsuhteen on oltava ajalla 2.5. - 30.9.2021.

  • Tukea myönnetään seuraavan taulukon mukaisesti. Peruspalkan on oltava vähintään taulukossa ilmoitettu (sosiaalikuluja ei lueta mukaan), muussa tapauksessa tukea ei makseta.

Työsuhteen kestoPalkkaTuki
vähintään 2 viikkoa (10 pv)vähintään 370€200€
vähintään 3 viikkoa (15 pv)vähintään 555€300€
vähintään 4 viikkoa (20 pv)vähintään 740€400€
  • Saman henkilön työllistämiseen tuki myönnetään vain yhden kerran kesän aikana. Sama henkilö ei voi työllistyä kaupungin tuella yritykseen, mikäli hän on saanut kaupungin kesätyöpaikan. Tukea voidaan myöntää samalle työnantajalle useamman opiskelijan ja/tai kevään 2021 ylioppilaan työllistämiseen.

  • Tuen maksaa Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut työsuhteen päättymisen jälkeen erillistä laskua ja tiliselvitystä vastaan. Tiliselvityksessä on esitettävä tosittein maksettu palkka. Lasku- ja tiliselvityslomake on toimitettava työllisyyspalveluille viimeistään 15.10.2021 mennessä.

  • Tukea ei myönnetä yli 50 työntekijän yrityksille.

  • Hakemukset käsitellään ja tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä määrärahojen puitteissa. Hakemukset toimitettava viimeistään 31.5.2021 mennessä osoitteella: 

Varkauden kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL 20878201 VARKAUS