Seppä -työhönvalmennushanke

Seppä -työhönvalmennushanke on Tukeva -säätiön toteuttama kaksivuotinen hanke, joka alkoi vuoden 2021 alussa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY -keskus (ESR), Varkauden kaupunki ja Tukeva -säätiö. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota varkautelaisille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille uudenlaisia, suorien työllistymisten mahdollisuuksia paikallisiin yrityksiin. Kohderyhminä hankkeessa ovat varkautelaiset työttömät aikuiset ja nuorisotakuun piirissä olevat 17-29 -vuotiaat nuoret sekä maahanmuuttajat. 

Seppä -työhönvalmennushankkeen lähtökohtana on tarjota erikokoisille yhteistyöyrityksille osaavaa, motivoitunutta ja perehdytettyä työvoimaa sekä työhönvalmentajien ammatillista osaamista ja tukea prosessin aikana. Tavoite on kehittää toimintatapaa ja -mallia, jossa yritysten työvoimatarpeet ja työhönvalmentautujien osaaminen kohtaavat.

Tutustu hankkeeseen tästä: Seppä -hanke