Hankkeet

Kuntalaisten työllistymistä edistävät hankkeet auttavat nuoria ja pitempään työttömänä olleita aikuisia työelämään. Hankkeilla kehitetään myös uusia palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. 

Varkauden kaupunki hallinnoi tällä hetkellä Woltti -nuorten palveluohjaushanketta sekä toimii hankekumppanina ja osarahoittajana Yhessä natsaa -hankkeessa.