Julkiset hankinnat

Varkaudessa laaditaan Hankintastrategiaa, joka ohjaa kaupungin ja kaupungin konserniyhtiöiden hankintoja. Kaupungin hankintastrategiassa mietitään keinoja, joilla tuetaan paikallista yrittäjyyttä sekä otetaan mukaan sosiaaliset näkökohdat hankintasopimuksiin. Kaupungin hankintastrategiasta tehdään yritysvaikutusten arviointia, jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten yritysten mahdollisuudet tarjota tuotteita ja/tai palveluita. Sosiaalisena näkökulmana huomioidaan nuorten ja/tai pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Kohderyhmänä ovat paikalliset pk-yritykset. Yrityksiä auttaa julkisiin hankintoihin liittyen Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka, jonka yhteystiedot löytyvät täältä.