Warkautelaiset liikkeelle ja vaikuttamaan

Väestön liian vähäisen liikkumisen kannalta liikuntaneuvonta ja sen kehittäminen on nostettu tärkeäksi osaksi valtakunnan tasolla.  Varkaudessa on paljon eri ikäisiä (työttömiä ja työssä käyviä työikäisiä, nuoria, syrjäytyneitä), jotka liikkuvat liian vähän ja liikuntaneuvonnan tarkoitus on opastaa liian vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämän pariin matalan kynnyksen periaatteella taustasta tai varallisuudesta riippumatta.

Kaupungin työllisyysyksikön, terveydenhuollon (kutsuntapojat, diabetesryhmät), ja neuvolapalvelujen kanssa aloimme suunnittelemaan yhteistyötä, että kuinka liikuntaneuvonta saataisiin osaksi heidän palvelujaan ja niitä asiakkaita, joille liikuntaneuvonta olisi erittäin tärkeää.

Liikuntaneuvonnan tavoitteeksi asetettiin, että asiakas motivoituu liikkumaan itselle mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. Liikuntaneuvonta on aina yksilöön kohdistuvaa. Tavoitteena on terveemmät ja hyvinvoivat kuntalaiset.