Poikkeusolojen arjen kehitystyö

Hyvän mielen apukassi -kampanja

Hyvän mielen apukassi –kampanja on yksi keino auttaa poikkeustilanteen vuoksi taloudellisessa ahdingossa olevia. Kampanjan kautta voi auttaa kaupassa asioidessa muita. Hyvän mielen apukassi -kampanja on mukaelma jo kahtena vuotena toteutetusta Hyvän mielen joulukassi-kampanjasta.

Hyvän mielen joulukassi -kampanja syntyi pari vuotta sitten, kun keskustelimme kaupungin talousjohtajan kanssa kuntatalouteen liittyvistä asioista. Tässä yhteydessä pohdinta siirtyi kuntalaisten ahdinkoon ja kuinka heitä voisi siinä auttaa. Esiin nousi etenkin joulu, jolloin usein vähävaraisuus korostuu. Idea kampanjasta ja sen toteutuksesta rakentui nopeasti. Jo tuossa vaiheessa totesimme,että samaa kampanjapohjaa muokattuna voi käyttää myös muulloin kuin joulun alla.

Määrällisiä tavoitteita emme asettaneet. Ajattelimme, että jokainen tuote ja kassi on avuksi jollekin. Lähdimme liikkeelle myös sillä periaatteella, että muokkaamme toimintaa sitä mukaa, kun tarvetta ja kokemusta tulee. Samat tavoitteet ja periaatteet ovat mukana myös nyt tässä kampanjassa.

Apua arjen poikkeustilanteessa!

Varkauden kaupunki otti käyttöön 25.3.2020 "Apua arjen poikkeustilanteessa" -puhelin- ja asiointipalvelun kaikille kuntalaisille. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-15 ja puheluihin ovat vastaamassa Varkauden kaupungin työntekijät, joiden työtehtävät ovat supistuneet tai kokonaan loppuneet koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Puhelinpalvelusta kuntalainen voi saada neuvoa ja ohjausta muuttuneessa tilanteessa, mutta myös saada apua kauppa- ja apteekkiasiointeihin. Kauppa-asiointeja ovat hoitamassa kaupungin työntekijät, joiden työtehtävät ovat myös koronan vuoksi vähentyneet. Asiointipalvelu on kuntalaisille ilmainen, kaupunki laskuttaa tehdyistä kauppaostoksista, joten rahaa palvelussa ei tarvitse käsitellä.

Palvelun käyttäjät ovat olleet pääsääntöisesti ikäihmisiä ja palvelulle on ollut kasvava tarve. Palvelua tullaan jatkamaan niin kauan kuin poikkeusolot jatkuvat. Palvelua on pidetty aktiivisesti esillä kuntalaisille paikallislehdessä, kaupungin verkkosivuilla ja somekanavilla sekä tienvarsinäytöillä. Palvelua on järjestetty poikkihallinnollisesti kaupungin yhteisenä projektina - tahtotila on ollut olla yhdessä kuntalaisia varten poikkeuksellisessa tilanteessa.

Uusimpana Arjen apu-avauksena on Arjen Apu-chat lapsiperheille, joka on avattu käyttöön 11.5.2020. Chat palvelee aluksi maanantaista perjantaihin klo 8-10.

Samassa yhteydessä Arjen apu-palvelun käyttöönoton myötä Varkauden kaupunki aloitti soittamaan  yli 70-vuotiaille kuntalaisille maaliskuun lopussa. Puheluissa on kartoitettu ikäihmisten kotona pärjäämistä, ohjeistettu hygieniakäytännöistä ja toimintakyvyn ylläpidosta sekä kerrottu käytössä olevista palveluista. Soittajina ovat toimineet työntekijät, joiden työtehtävät ovat vähentyneet koronan myötä. Pääsääntöisesti soittajat ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mutta soittoringissä on ollut myös sivistystoimen työntekijöitä.

Arjen apu-palvelut ovat saaneet paljon positiivista palautetta kuntalaisilta ja yhteistyötahoilta. Ikäihmiset ovat olleet myös otettuja heille suunnatuista puheluista.

Arjen avun kaltaisen palvelun organisointi edellyttää yhteistä johtamista ja pelisääntöjen sopimista henkilöstöresurssin käytöstä. Lisäksi palvelun tilastointi kannattaa suunnitella hyvin ja sopia siitä, kuinka palveluun osallistuvat työntekijät perehdytetään ja ohjeistetaan tehtäviinsä. Työnjaosta sopiminen sekä esimiestyön että käytännön toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää.

Po1nt-studion videotuotanto

Poikkeusolot ovat tuoneet mukanaan buustia mediasisältöä toteuttavalle Po1ntWarkaus –studiolle, josta löytyy ammattitason valokuvaus- ja kuvankäsittelykalusto.  

Varkauden kaupungin nuorisopalvelut otti digitaalisen nuorisotyön lisäksi haltuunsa nopealla sykkeellä  live-lähetykset Youtuben puolella. Live-lähetys otettiin haltuun verkoston avulla ja mokaamisen kautta opittiin sen salat. Live-lähetyksiä on julkaistu 2-3 kertaa viikossa, yhteensä 11 viikkoa toukokuun loppuun asti. Sisältöä on tuotettu nuorille Po1nt Warkaus-kanavalle sekä kuntalaisille Varkauden kaupungin -kanavalle. Livelähetykset ovat virkistäneet kanavien sisältöä ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Livestudiossa on käynyt vierailijoita kaupungin eri toimialoilta kertomassa itsestään ja oman alansa ajankohtaisista asioista. Näiden vierailijoiden lisäksi on toteutettu videoita liittyen liikuntaan ja kulttuuriin. 
 
Digitaalista nuorisotyötä on tehty jo ennen poikkeusoloja mm. Instagramissa ja Snapchatissä, kuitenkin näiden rooli on muodostunut tärkeämmäksi ja sisältöä on tuotettu aktiivisemmin. Yhteyttä nuoriin pidetään näiden lisäksi soitellen ja viestitellen eri kanavien kautta. Poikkeusolot synnyttivät paikallisen virtuaalinuorisotilan "Nuorten Talon Bunkkerin" Discordiin. Discordissa kohdataan nuorisotilakävijöitä, nuoria aikuisia sekä uusia nuoria, jotka eivät ole käyttäneet palveluita aiemmin. 
 
Kelien lämmetessä Nuorisopalvelut on jalkautunut kaduille entistä useammin, viikottain. Jalkautuminen toteutetaan työpareittan ja nuoria kohdataan, välitetään ajankohtaista ja oikeaa tietoa.  

Työjärjestelyjen muuttuminen on tuonut uutta virtaa ja hyviä yhteistyökuvioita, itsensä haastamista uuden äärellä ja uusia kokemuksia kameran edessä olemiseen. Suosittelen muita rohkeasti hyppäämään epämukavuusalueelle, kokeilemaan uusia toimintatapoja ja hyödyntämään jo olemassa olevia verkostoja sekä luomaan uusia. Rohkeasti kysymällä ja avoimin mielin suhtautumalla pääsee jo pitkälle.