Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka tarjoaa tutkimusta, diagnostiikkaa ja hoitoa 14 – 19 vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat: 

  • vakava masentuneisuus
  • vakava ja pitkittynyt ahdistuneisuus
  • itsetuhoisuus
  • vakavat syömishäiriöoireet
  • todellisuudentajun heikentyminen
  • vakavat kriisitilanteet.

​ Nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeudutaan jos em. oireet aiheuttavat selkeää toimintakyvyn laskua. Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. 

Hoitomuotoja ovat yksilö- ja perhekeskustelut, ryhmä-, taide- ja verkostoterapia sekä lääkehoito. Poliklinikalla tehdään tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa nuoren ja perheen suostumuksella.  Nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenterveysongelmia tutkitaan ja hoidetaan perus/koulu/opiskelijaterveydenhuollossa.