Adoptio

 

Lapsen adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu.
 

Adoptioneuvontaa saavat kaikki ne, jotka toivovat adoptiolasta Suomesta tai ulkomailta. Prosessi on käynnistettävä neuvontaan osallistumisella.

Neuvontaa saavat myös raskaana olevat naiset, jotka suunnittelevat lapsensa luovuttamista adoptoitavaksi.

Adoptioneuvontaa antavat kuntien sosiaalitoimistot sekä Pelastakaa Lapset ry.

Kansainvälistä adoptiopalvelua antavat:

Kunnallinen adoptioneuvonta on maksutonta

Kunnallinen adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Kansainvälisen adoption kustannuksiin on saatavissa tukea. Se kattaa osan niistä kustannuksista, joita aiheutuu asiakirjojen kääntämisestä, palvelujen antajalle maksettavista palkkioista, matkakuluista ja erilaisista hallintokuluista.

Halutessasi keskustella adoptiosta; Varkauden lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus.