Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa. Asukas asuu omassa vuokrahuoneessaan. Tehostettu palveluasuminen tarjoaa asukkaalle kodin elämän loppuun asti. Asukkaalle voidaan antaa sairaalatasoista hoitoa kotisairaalan tuella. Henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman pohjalta peritään tulosidonnainen hoitomaksu. Muita maksuja ovat vaatehuollosta ja siivouksesta perittävä hygieniamaksu. Aterioista peritään ateriapalvelumaksu. Henkilökohtaiset lääkkeet, vaatteet ja muut mm. hygieniatarvikkeet asukkaat ostavat itse.