Päivätoiminta

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden kotona asumista, arkielämässä suoriutumista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Päivätoiminta on tarkoitettu yksin tai omaishoidon turvin kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät terveydentilansa tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muuhun avoimeen toimintaan. Tavoitteellinen toiminta on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja voimavarat. Asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan kuntouttavalla ja virikkeellisellä toiminnalla.

Päivätoiminnassa toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä. Asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Päivätoimintaan haetaan hakukaavakkeella. Päivätoimintaan voi hakeutua lääkärin/ hoitohenkilökunnan/ Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikön suosituksella tai itsenäisesti täyttämällä hakukaavakkeen (lääkärinlausuntoa ei vaadita). Päivätoiminnan jakson pituuden arvioi päivätoiminnan henkilöstö yhdessä fysioterapian henkilöstön kanssa.

Päivätoiminnan tavoitteena on myös tukea omaishoitajia, avopalvelua ja edesauttaa hoidonporrastuksen toteutumista. Päivätoimintaa toteutetaan Käpykankaan palvelukeskuksessa viitenä päivänä viikossa (ma-pe) ja Kangaslammin Palvelukeskuksessa yhtenä päivänä viikossa (to).