Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas saa laadukasta ja turvallista hoitoa kotona.

Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan ne keskeiset toimenpiteet, joilla valvotaan omaa toimintaa, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiemme palvelujen laatua.

KOTIHOITO:

PALVELUASUMINEN: