Kunnan ja kuntalaisten varautuminen häiriötilanteisiin

Varautuminen kuuluu kunnan perustehtäviin, ja se pohjautuu aina normaaliolojen järjestelyille. Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin edesauttaa tilanteista selviämistä. Kaupungin tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisten suunnitelmien tekeminen, kuten valmiussuunnitelmat ja evakuointisuunnitelmat, joiden ajantasaisuutta tarkistetaan määräajoin.  

Väestön omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä erilaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kyetään omatoimisesti. Omatoimisella varautumisella pyritään ehkäisemään onnettomuuksia esimerkiksi kodin tapaturmia, tulipaloja ja vesi- tai myrskyvahinkoja, tunnistamaan riskejä sekä toimimaan oikein arkipäivän onnettomuuksissa. Omatoiminen varautuminen on arkipäivän osaamista. Omatoimisella varautumisella valmentaudutaan myös toimimaan poikkeavissa tilanteissa kuten esimerkiksi vaarallisten aineiden onnettomuudessa, jossa voi levitä ympäristölle ja ihmiselle haitallisia tai jopa vaarallisia kaasuja.

Tilanne Ukrainassa ei vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. Säteilyturvakeskus suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa, mutta Ukrainan tilanteen takia niitä ei ole tarvetta erikseen hankkia. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta. Joditablettia ei tule koskaan ottaa ns. varmuuden vuoksi. Katso lisää: www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/joditabletit

Väestönsuojat ovat herättäneet runsaasti kysymyksiä Suomessa ja myös Varkaudessa. Kuntalaiset voivat rauhallisin mielin luottaa siihen, että pelastuslaitos vastaa tarpeen tullen väestön suojaamisesta ja asukkaiden evakuoinnista.  

Väestönsuoja löytyy usein isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Jos tarvetta suojautumiselle ilmenisi, pelastuslaitos huolehtii väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä esimerkiksi siirtämällä asukkaita turvallisille alueille tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta. Katso lisää: https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen/vaestonsuojelu