Kun saavut Ukrainasta Varkauteen

Suomeen saapuvilla ukrainalaisilla on eri vaihtoehtoja oleskelulle Suomeen saapumisen jälkeen. Lue toimintaohjeita Maahanmuuttoviraston sivuilta, jos saavut Ukrainasta Suomeen.

Käännös ukrainaksi: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії

Tervetuloa Varkauteen ja Joroisiin! = Ласкаво просимо до Варкауса та Йоройнен!

Maahantulo 

Maahantuloon liittyvissä asioissa sinua auttaa Maahanmuuttovirasto (Migri). Sinulla on oikeus: 

  • Oleskella suomessa 3 kuukautta viisumivapaasti, jos sinulla on biometrinen passi. 
  • Hakea turvapaikkaa Suomessa. Turvapaikkaa haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona. Turvapaikkahakemusta ei voi jättää Maahanmuuttoviraston toimipisteessä tai vastaanottokeskuksessa. 
  • Hakea oleskelulupaa muulla perusteella, kuten perheside Suomeen tai työpaikka. 
  • Hakea tilapäistä suojelua 

Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilla

Voit oleskella Suomessa 3 kuukautta viisumivapaasti. Silloin sinun ei tarvitse ilmoittautua mihinkään. Ilman oleskelulupaa sinulla ei ole oikeutta vastaanottokeskuksen tai kunnan palveluihin. Sinulle voidaan kuitenkin tarvittaessa järjestää hätämajoitus ja kiireellinen terveydenhuolto.

Sinun tulee ilmoittautua poliisille tai rajaviranomaiselle, jos haet oleskelulupaa. Poliisilaitoksella sinun tulee käydä henkilökohtaisesti. Poliisin puhelinnumero (vaihde): 0295 450 311. Osoite: Suokatu 44, 70100 Kuopio, avoinna arkisin klo 9–16.15.

Kun olet saanut oleskeluluvan, sinulla on oikeus joko kunnan tai vastaanottokeskuksen palveluihin. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Varkaudessa kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Varkauden kaupunki. 

Sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa sekä välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin. 

Sosiaalipalvelut 

Akuuteissa kriisitilanteissa, esim. hätämajoituksen tarpeessa, yhteydenotot Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen, p. 044 718 3930. Sosiaalipäivystys palvelee ympärivuorokautisesti. 

Terveyspalvelut 

Kaikille maahan tulleille tullaan järjestämään terveystarkastukset Varkauden sosiaali-ja terveystoimen toimesta.

Kiireellisissä tapauksissa, palvelee perusterveydenhuollon päivystys osoitteessa Savontie 55. Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista Päivystyapuun 116117. 

Suun terveydenhuollon kiireellinen ensiapu ma-pe klo 8:00-16:00, Savontie 55. Soitathan kiireellisissä asioissa ajanvaraukseen 8:00-10:00 numeroon +358 17 579 6500, pyrimme järjestämään Sinulle vastaanottoajan samalle päivälle. Hoidontarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa. Viikonloppuisin ja arkipyhinä särkypäivystys on Kuopiossa, jonne soittoaika on klo 8.00 - 9.00 puh. +358 17 174020. Arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä soittoajan päätyttyä yhteys Kys:in päivystykseen, puh. 116 117

Psykiatrian akuuttityöryhmään voi ottaa puhelimitse yhteyttä 24/7. Virka-aikaan puhelut ohjautuvat psykiatrian poliklinikalle ja muuna aikana psykiatrian osastolle. Psykiatrian akuuttityöryhmä vastaa akuuttiin psykoosiin sairastuneen ja itsemurhavaarassa olevan potilaan hoidosta sekä lapsiperheiden akuuteista kriiseistä. Puhelinyhteydenotto puh. 044 444 2500

Vakavissa, henkeä uhkaavissa sairaskohtauksissa ja onnettomuuksissa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Hätäpuhelua ei saa koskaan katkaista ennen kuin siihen saa luvan hätäkeskuksesta. Hätänumeroon ei saa soittaa kiireettömissä asioissa. 

Tietoa hätäkeskukseen soittamisesta ukrainaksi (pdf)

Toimeentulo 

Suomessa perustoimeentulon myöntämisestä vastaa Kela eli Kansaneläkelaitos. Oikeuden sosiaaliturvaan voi saada, jos henkilölle myönnetään oleskelulupa. Kun henkilö on saanut Suomesta turvapaikan tai oleskeluluvan muulla perusteella, on hänellä oikeus Kelan etuuksiin, jos tarkoitus on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan. Oikeuden sosiaaliturvaan voi saada myös Suomessa työskentelyn perusteella, jos työstä saatava palkka on vähintään 741,75 euroa kuukaudessa.

Kelan sivuilta löydät tarkemmat tiedot:

Oikeus sosiaaliturvaan (kela.fi) 
Right to social security (kela.fi)

 

Työnteko

Jos olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, sinulla on välitön oikeus työntekoon. Varkauden kaupunki selvittää kanssasi työnhakuprosesseja. 

Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilla: migri.fi/-/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen 

Lisätietoja: Varkauden palveluita maahanmuuttajille

 

Kriisiapu ja henkinen tuki 

Kriisipuhelin

Mieli ry:n ylläpitämä kriisipuhelin tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua kriisityöntekijän tai koulutetun vapaaehtoisen kanssa numerossa 09 2525 0113 (englanniksi). Tarkemmat tiedot englanninkielisestä puhelinpalvelusta ja toiminta-ajoista:  https://mieli.fi/en/support-and-help/.

Suomenkielinen kriisipuhelin auttaa ympärivuorokauden numerossa 09 2525 0111. Lisätietoja: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/.


Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry (www.ukrainians.fi) avaa yhteistyössä Väestöliitto ry:n kanssa auttavan puhelinlinjan, joka on suunnattu ukrainalaisille turvapaikanhakijoille ja tilapäisen suojelun hakijoille Suomessa. Puhelinlinja aloitti toimintansa testausvaiheella maanantaina 14.3.2022. 

Puhelinlinja on auki arkisin klo 12-18: +358 40 668 4101
Lisätietoja: ukrainians.fi/fi/tuki/84101