Tilojen käyttösäännöt

 • Kokous- ja näyttelytilojen, kalusteiden ja laitteiden luovuttamisesta
  ulkopuoliseen käyttöön päättää kirjastotoimenjohtaja. Tilojen ulkopuoliseksi
  käytöksi katsotaan kaikki muu kuin kirjaston oma käyttö.
 • Hakemus tilojen käytöstä on toimitettava kirjastoon viimeistään kolme
  päivää ennen tilan käyttöönottoa. Henkilökunta hoitaa tilojen varaukset.
 • Kokoustilan käyttöajaksi katsotaan aika tilan avaamisesta sen sulkemiseen.
  Kokoustilan käyttömaksu peritään alkavalta puolelta tunnilta.
 • Myönnettyä käyttöoikeutta ei saa luovuttaa toiselle ilman kirjaston lupaa.
 • Myönnetystä käyttöajasta laskutetaan vaikka tilaa ei käytetä, jos varausta ei
  peruuteta tai muuteta vähintään kahta päivää ennen varattua aikaa. Näyttelysalin vuokra
  laskutetaan kokonaan, ellei näyttelyä peruta vähintään 6 vrk ennen
  näyttelyn sovittua alkamisaikaa ja vuokrasta laskutetaan osa (katso hinnasto), jos näyttely
  perutaan 7 - 21 vrk ennen näyttelyn sovittua alkamisaikaa.
 • Käytöstä aiheutuneista vahingoista peritään todellisia korvauskustannuksia
  vastaava korvaus.


Kokoustilan käyttäjän on

 • huolehdittava siitä, että paikalla on käytöstä vastaava henkilö
 • huolehdittava tilan ja sen käyttäjien valvonnasta kirjaston alueella
  myös aukioloajan ulkopuolella
 • huolehdittava siitä, että tilassa on samanaikaisesti korkeintaan
  rakennuslautakunnan hyväksymä henkilömäärä
 • korvattava kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamansa vahingot ja
  vastattava siitä, että tiloissa ja sen ulkopuolella ei aiheuteta häiriötä

Kokoussalin keittiön käyttäjien on huolehdittava keittiön siisteydestä ja astioiden pesusta. Omaa käyttöä varten siirretyt kalusteet on laitettava takaisin paikalleen seuraavia käyttäjiä varten.