Laina-ajat ja -rajoitukset

  
Yleinen laina-aika28 vrk
Videot, DVD:t, uutuudet, varattu aineisto, aikakauslehdet14 vrk
Pikalainat7 vrk

Asiakkaalla voi yhtä aikaa olla enintään 50 lainaa, joista enintään 20 kpl CD-, DVD- tai CR-levyjä tai videoita.