Käyttösäännöt

Asiakas tai hänen takaajansa/huoltajansa on henkilökohtaisesti vastuussa kortilla lainatusta aineistosta. Kadonnut tai turmeltunut aineisto on korvattava ensisijaisesti vastaavalla aineistolla.

Lainattu aineisto on palautettava kirjastoon viimeistään eräpäivänä ennen kirjaston sulkemista. Myöhässä olevasta aineistosta menee myöhästymismaksu. Asiakas menettää lainausoikeuden, jos maksujen velkasaldo nousee kirjaston taksoissa määritellyn rajan tasolle tai sen yli. Takaajan ollessa lainauskiellossa avoimien laskujen vuoksi myös taattava menettää lainausoikeutensa. 

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei vastaa verkossa tapahtuvan uusinnan epäonnistumisesta johtuvista seuraamuksista, jos kyseessä on tekninen tai verkon häiriö.

Mikäli henkilö rikkoo kirjaston käyttösääntöjä toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta, on kirjaston henkilökunnalla oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä henkilö kirjastosta. Lisäksi hänet voidaan asettaa määräaikaiseen, kirjastokohtaiseen kirjastonkäyttökieltoon.

Käyttöoikeuden menetys voi olla vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjastotoimenjohtaja tai hänen sijaisensa.

Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan kirjallisesti. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin. Merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu.