Varhaiskasvatukseen hakeminen ja asiakasmaksut

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hoitopaikan järjestelyaika on 4 kuukautta, tai hoidon tarpeen tullessa kiireellisesti töiden tai opiskelun alkamisen vuoksi, 2 viikkoa. Päiväkodinjohtajat vastaavat hoitopaikan järjestämisestä ja antavat palveluohjausta päivähoitoasioissa.

Sekä kunnalliseen, että yksityiseen perhepäivähoitoon ohjataan pääsääntöisesti kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset, eli 35 tuntia viikossa tai sen yli.

Hakemus tehdään pääsääntöisesti sähköisenä.

Asiakas voi myös tulostaa itse hakemuksen. Tulostettava hakemus löytyy Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lomakkeet ja ohjeet -sivulta.  Lisäksi hakulomakkeita saa myös varhaiskasvatuksen toimipaikoista. Paperiset hakulomakkeet palautetaan päiväkotiin tai kaupungintalolle. Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan yksityisten päiväkotien omilla hakemuksilla. Yksityiseen perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan yksityiseen perhepäivähoitajaan.

Hakukaavio

Hoitopaikoista ja lapsesi varhaiskasvatushakemuksen tilasta voit tiedustella päiväkodin johtajilta.

Kankunharjun päiväkoti 040 837 9051 

Könönpellon päiväkoti 040 574 3741

Päiviönsaaren päiväkoti 040 752 4920

Repokankaan päiväkoti 044 444 2455

Taulumäen päiväkoti 044 444 2203 

Varhaiskasvatukseen hakeminen sähköisesti