Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaisvuosien erityiskasvatuksen tavoitteena on mahdollisten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja niiden kuntoutukseen liittyvät toimet. Tällä tuetaan lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä. 

Erityistä tukea annetaan kaikissa Varkauden kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lapsi voi tarvita tukea eri kehityksen osa-alueilla; esimerkiksi kielen kehityksessä, keskittymisessä, motoriikassa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä käyttäytymisessä.

Repokankaan koululla toimivassa esiopetuksen erityisryhmässä toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Esiopetuksessa lapsi kuuluu kolmiportaisen tuen piiriin. Hän saa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea kasvulle ja oppimiselleen. 

Muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. He toimivat samanaikaisopettajina ryhmissä, ohjaavat pienryhmiä sekä tarvittaessa työskentelevät päiväkodin lapsiryhmissä yksilöllisesti lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön kuuluu myös varhaiskasvatushenkilöstön konsultointia sekä yhteistyötä vanhempien ja eri tahojen kanssa.

Varhaiserityiskasvatusta koordinoi Päiviönsaaren päiväkodin johtaja Tiina Siivola, p 040 752 4920 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:

Nina Poutiainen p.040 532 1320 (Kankunharjun päiväkoti, kunnallinen perhepäivähoito)

vs. Irma Airaksinen p. 040 562 6698 (Taulumäen päiväkoti)

Satu Remes p. 040 484 0984 (Päiviönsaaren päiväkoti, Pilke Nappula)

vs. Miia Ruuskanen p. 044 444 2425 (Repokankaan päiväkoti, Touhula Varkaus ja  Touhula Aarrearkku)

Arja Vainonen p. 040 531 9329 (Repokankaan koulun esiopetus, Touhula Aarrearkun esiopetus ja Könönpelto)