Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja asiakasmaksut

Varkaudessa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa varhaiskasvatuksena sekä kouluissa leikkitoiminnan nimellä. Näiden molempien asiakasmaksut ovat tuntivalintaperusteisia. Taulumäen päiväkodissa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään ympärivuorokautisesti, muissa toimipisteissä klo 6.30 -17.00 välisenä aikana.

Perusopetuslain mukainen esiopetus (4h/pv) on maksutonta.

Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään alla olevan porrastuksen mukainen maksu.

Jakajana käytetään 21 päivää.

 

Sovittu hoitoaika viikossa

 

 

Sovittu hoitoaika keskimäärin kuukaudessa

 

 

Maksu prosenttia

kokopäivähoidon maksuista

 

Enimmäismaksu/kk

enintään 15 h

enintään 63

50 %

148,00 €

enintään 20 h

enintään 84

60 %

177,00 €

enintään 25 h

enintään 105

70 %

207,00 €

enintään 30 h

enintään 126

80 %

236,00 €

vuorohoidossa alle 35 h

vuorohoidossa 147

90 %

266,00 €

vuorohoidossa 35 h tai yli

vuorohoidossa 210

100 %

295,00 €

Leikkitoiminta on kouluilla tapahtuvaa esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoitoa, jota järjestetään esiopetuspäivinä. Toiminta ajoittuu esiopetusajan molemmin puolin aikavälille 6.30 – 17.00.

Esiopetusta täydentävän leikkitoiminnan maksu:

Sovittu hoitoaika / päivä

Maksu / kk

alle 3 h

70 €

3-4 h

90 €

4-5 h

130 €

Leikkitoiminnan kuukausimaksu määräytyy sen mukaan, minkä tuntivalinnan päivässä huoltajat ovat valinneet lapselleen. Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksun suuruuteen.

Jos leikkitoimintaan osallistumisen tarve muuttuu ilmoittautumisen jälkeen, on muutoksesta ilmoitettava hyvinvoinnin- ja kasvatuksen toimialaan sähköpostilla: toimistosihteerille sari.liuska@varkaus.fi tai kirjallisesti Varkauden kaupunki, hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan hallinto, PL 208, 78201 Varkaus.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä kuitenkin puolet pienimmästä perittävästä maksusta

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista