Koulupaikan määräytyminen

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun. Sivistystoimen hallinto määrittelee vuosittain tammikuussa väestörekisterin perusteella kunkin tulevan perusopetuksen ensimmäisen luokan lähikoulun ja ilmoittaa siitä oppilaan huoltajalle. Lähikoulua määriteltäessä tavoitteena on pedagogisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset opetusryhmät kussakin perusopetuksen koulussa. Päätöksen ensisijaisesta koulupaikasta tekee sivistysjohtaja.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Varkauteen muuttavan oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä sivistystoimeen koulupaikan määräämiseksi.

Jos oppilas muuttaa omassa kunnassa lähikoulun alueelta alueelle, jonka lähikouluksi määritellään toinen koulu, voi huoltaja anoa oikeutta käydä kyseistä koulua lukuvuoden loppuun asti ao. koulun rehtorilta. Mahdollisen myönteisen päätöksen myötä päättyy oppilaan mahdollinen oikeus maksuttomaan kuljetukseen, koska kyseessä on oppilaaksi otto toissijaiseen kouluun.

Musiikkiluokille hakeminen

Oppilaat hakevat musiikkiluokalle 2. vuosiluokan keväällä tammikuussa. Hakemuksen saa omasta oppilaitoksesta. Helmikuussa hakijat osallistuvat musiikkiluokkien ja Soisalo-opiston opettajien pitämiin testeihin. Pääsykokeen perusteella pääsee myös opiskelemaan soittoa Soisalo-opistolla, jolloin erillistä musiikkiopiston koetta ei tarvitse suorittaa. Musiikkiluokkavalinnoista ilmoitetaan sekä Warkauden lehdessä, että kirjeellä kotiin maaliskuun alkuun mennessä.

 

Perusopetuksen lomakkeet -sivulta löytyvät mm. hakemus muuhun kuin lähikouluun sekä hakemuslomake koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen