Kieliohjelma

Kieliohjelma on otettu käyttöön lv 2016–2017 alusta valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja se on kirjattu kaupungin opetussuunnitelmaan. Kieliohjelmaa on täydennetty opetushallituksen ohjeiden mukaisesti lukuvuoden 2019-2020 alkaen.

A1-kieli on englanti, joka alkaa kaikissa kouluissa 1. luokalta alkaen. 

A2-kielenä

Varkaudessa A2-kielenä tarjotaan 4. luokalta alkaen ruotsia, saksaa ja venäjää kahden vuosiviikkotunnin laajuisena alakoulun ajan, jota jatketaan edelleen yläkoulun puolella. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta. Kielen opiskelut voi keskeyttää vain perustellusta syystä (laajat oppimisvaikeudet tai terveydelliset syyt) huoltajan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan koulun rehtorille. Oppilaalla on mahdollisuus siirtyä kielivalinnan perusteella toissijaiseen kouluun edellytyksellä, että huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista. (siv.lautakunta 25.4.2019)

B1-kieli on ruotsi kaikilla perusopetuksen kouluilla. B1-kielen opetus alkaa valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kuudennella luokalla.

B2-kielenä opetetaan 8. luokalta alkaen valinnaisaineena saksaa, ranskaa
ja venäjää. Aloittavassa lähiopetusryhmässä tulee olla vähintään 12 oppilasta.

Tuntijako vieraissa kielissä*
 

Kieli123456789
A1- englanti13222223
A2- saksa/venäjä/ruotsi---222222
B1- ruotsi-----2112
B2- saksa/ranska/venäjä-------22

* tuntijako astuu voimaan 2020 ensimmäisen luokan aloittaville oppilaille. Aikaisemmin v. 2019 ensimmäisen luokan aloittaneille on siirtymäajalle oma tuntijako. Sitä edeltävät ikäluokat opiskelevat lv. 2016 käyttöönotetun tuntijaon mukaan. Lisää tietoa kaupungin opetussuunnitelmassa