Liikennekasvatus

Uusissa opetussuunnitelmissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppiminen vuorovaikutteisena tapahtumana. Jokainen vaikuttaa toiminnallaan toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Kävely ja pyöräily ovat hyviä tapoja liikkua. Ne kohottavat kuntoa ja säästävät ympäristöä.
Varkaudessa liikennekasvatus on otettu osaksi oppilaiden arkea.

Oppilaiden turvallisuuteen tienkäyttäjänä vaikuttavat:
 • oppilas itse
 • ympäristö ja olosuhteet
 • ajoneuvot kuljettajineen
 • kevyt liikenne
 • säännöt
 • normit ja tavat

Liikennekasvatus on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu sääntöjä. Liikennekasvatus voi olla osa mitä tahansa oppiainetta, onhan liikenne osa jokapäiväistä arkea.

Keskeisiä asioita liikennekasvatuksessa on:
 • paikallisuus
 • toiminnallisuus
 • tavoitteellisuus
 • ongelmanratkaisu
 • jatkuvuus
 • yhteistyö kotien kanssa