Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Maksu määräytyy valittujen tuntien mukaan 70–130€ väliltä:

Valittu ip-kerhoaika / päivä

Maksu / kk

alle 3 h

70 €

3-4 h

90 €

4-5 h

130 €

Maksu määräytyy valittujen tuntien mukaan 70–130 € väliltä. 

Perusopetuslain (21.8.1998/628 48 f §) mukaan: 

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Mikäli aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan kuin enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. 

Hakemus asiakasmaksun muuttamiseksi lomake löytyy Varkauden kaupungin nettisivuilta. 

Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksun suuruuteen.

Oppilaan iltapäivätoiminnan sijoitus ja maksu päätetään sen kuukauden loppuun, kun irtisanomisilmoitus huoltajilta on kirjallisesti saatu.