Perusopetus Varkaudessa

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Varkaudessa on mahdollisuus vuosiluokilla 0-6 myös ruotsinkieliseen perusopetukseen ja englantipainotteiseen opiskeluun. Musiikkipainotteiseen opiskeluun on mahdollisuus kolmannelta luokalta lähtien.

Varkauden perusopetuksessa toteutetaan Prokoulu-toimintamallia.

Lisätietoja Varkauden kaupungin järjestämästä perusopetuksesta löydät alasivuilta.