Isovanhemmille

Isovanhemmuus

Isovanhemmuus on vaihtelevasti makeaa ja hapanta elämän jälkiruokaa iloineen ja suruineen-niin kuin elämä itsekin. Isovanhemmalla on oma elämä, aikuiset tai aikuistuvat lapsensa ja lapsenlapset, ehkä myös omat vanhemmat vielä elossa ja varsinaiset ruuhkavuodet päällä. Moni kokee, että odotuksia on paljon ja niitä voi tulla useasta suunnasta. Miten jakaa isovanhempana aikansa ja jaksamisensa niin, että itsestä tuntuu hyvältä? ( Väestöliitto)

https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/isovanhemmuus/tarinoita-isovanhemmuudesta/

Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata läheistä henkilöä

Lapselle voidaan vahvistaa Lapsenhuoltolain uudistuksen jälkeen 1.12.2019 oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä eli henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.

Tällainen suhde on voinut muodostua esimerkiksi samassa taloudessa asuneeseen isovanhempaan, sijaisvanhempaan tai vanhemman entiseen puolisoon. Tapaamisoikeus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä ja tarve sen vahvistamiseen arvioidaan ennen kaikkea lapsen edun näkökulmasta.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983, Finlex) muuttuu 1.12.2019.