Vammaisten palvelut

3.8.2020 alkaen Apua arjen poikkeustilanteessa –puhelinpalvelua ei ole enää käytössä rajoitustoimien purkamisen vuoksi. Puhelinnumeroon 044-444 2465 voi kuitenkin olla edelleen yhteydessä, mikäli on avun tarvetta korona-altistuksen tai koronaan sairastumisen vuoksi.

Varkauden kaupunki avasi Apua arjen poikkeustilanteessa-palvelun koronaviruspandemian vuoksi kuntalaisten tukemiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa. Palvelua toteutettiin Varkauden kaupungin henkilöstön omana työnä. Normaaliolojen palautuessa palvelun järjestäminen ei ole enää tarpeellista.

Tarvittaessa koronatilanteen niin edellyttäessä käynnistämme vastaavan palvelun uudelleen.

Mikäli kuntalaisella on tuen tarvetta taloudellisen selviytymisen vuoksi, hän voi olla yhteydessä Kelaan perustoimeentulotukiasioissa ja Varkauden kaupungin sosiaalityöhön täydentävän toimeentulotuen tai arjessa selviytymisen asioissa.

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTELYT KORONA-EPIDEMIAN AIKANA

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestelyt: työnantajan velvoitteisin ja tarvittaviin sijaisjärjestelyihin liittyen vammaispalvelun työntekijät antavat teille tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa.

Mikäli henkilökohtaisen avustajan sairastuessa avuntarve liittyy hoivaan ja huolenpitoon ja on päivittäisten toimintojen kannalta välttämätöntä, teillä on mahdollisuus saada tilapäistä kotihoitoa kotihoidon kautta. Avustajan sairastuttua tilapäisen avun tarpeen osalta on mahdollista hakea vammaispalveluiden kautta yksityisen palveluntuottajien tarjoamaa apua jos avustajatarve arvioidaan välttämättömäksi.

Mikäli henkilökohtaisten avustajien sairastelun vuoksi kotona selviytyminen ei onnistu ja on tarve tilapäishoidosta intervallijaksoina, soittakaa välittömästi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille.  Näissä tilanteissa teillä on mahdollisuus sosiaalityöntekijän tuella saada määräaikainen intervallijakso.

Yhteystiedot vammaispalveluun löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vammaispalvelun lähtökohtana on henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa.

Vaikeavammainen henkilö voi saada kunnan palveluina kuljetuspalvelua, henkilökohtaista apua, palveluasumista, asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita.

Muut taloudelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia.

Varkauden vammaispalvelussa on siirrytty asiakkaiden aakkosjakoon. Asiakkaat on jaettu kahden sosiaalityöntekijän kesken sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan.

Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Lisäksi vammaispalvelut vastaavat asiakasryhmänsä sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluiden järjestämisestä.

Sosiaalityöntekijät ja vammaispalveluohjaaja soittoajat ma, ke, pe klo 9.00-10.00