Osallistuva kuntalainen -hanke (OK-kammari -hanke)

Rasti.jpg

OK-Kammarin ja Rastin toiminta on päättynyt. Osallistuva kuntalainen -hanke oli ajalla 1.3.2018-30.6.2020 toiminut ESR, toimintalinjan 5 kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Varkauden kaupunki. Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa työttömät ja työikäiset työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joille haluttiin tarjota sosiaalista toimintaa, aktivointia ja kuntoutusta sekä matalan kynnyksen palveluja.

Hankkeen toimipaikasta Rastista tuli monelle hankkeen kohderyhmäläiselle työttömälle ja työikäiselle työelämän ulkopuolella olevalle varkautelaiselle tuttu palvelu-, kohtaamis- ja harrastepaikka. Hanke tarjosi osallistujilleen sekä ryhmätoimintoja että yksilöohjausta. Läpi koko hankkeen Rastissa kokoontui viikoittain päivätoimintaryhmä pitkäaikaistyöttömille.

Maahanmuuttajien parissa tehtävä työ lisääntyi hankkeen edetessä. Suomen kielen opetusta maahanmuuttajille tarjottiin hankkeen alusta lähtien, syksystä 2019 alkaen osallistujamäärät suomen kielen opetuksessa kasvoivat merkittävästi. Tuolloin hankkeessa aloitettiin tarjota myös luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavaa suomen kielen opetusta. Monet osallistuivat Rastissa pidettyyn suomen kielen opetukseen kokonaisina perheinä tai äidit pienten lastensa kanssa.

Onnistuneeksi toiminnaksi hankkeessa osoittautui myös yhteisen tekemisen järjestäminen kaikille hankkeen kohderyhmäläisille riippumatta henkilön taustasta. Tällainen toiminta havaintojen mukaan lisäsi suvaitsevaisuutta ja poisti ennakkoluuloja ihmisten välillä.

Rastissa hyvin alkaneiden toimintojen jatkaminen ja juurruttaminen mahdollistuu Varkauteen  vuoden 2019 alussa perustetussa kuntalaisten Olohuone-Monitoimitilassa sekä Perheentalossa. Juurtumisen onnistumisen edellytys on hyvä yhteistyö, kaupunkilaisten ennakkoluuloton asenne sekä erilaisten ihmisten tasavertainen kohtelu.

 

 

Logot500x200.jpg