OHO!-hanke

OHO!-Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen -hanke tarjoaa kokonaisvaltaista tukea ja palveluohjausta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16-29-vuotiaille varkautelaisille nuorille.

Tavoite

Edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjautumista oikea-aikaisiin palveluihin ja etuuksille luomalla nuorille selkeämpi ja yhtenäisempi palvelukokonaisuus monialaista ja moniammatillista yhteistyötä tiivistäen.

Kenelle

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille varkautelaisille, matalankynnyksen monialaisia sosiaalipalveluita tarvitseville, nuorille.

Hankkeen asiakkuuteen ohjautumiseksi ei ole rajoituksia asiakkaan toimeentulolla tai statuksella.

Nuorelle tarjotaan

  • Säännöllisiä yksilötapaamisia
  • Kokonaisvaltaista tukea ja palveluohjausta
  • Elämäntilanteen ja voimavarojen kartoittamista asiakasta osallistaen
  • Rinnalla kulkemista palveluverkostossa