Nonstop-hanke

Nonstop-hanke on päättynyt 30.6.2021. Ohjaamon ryhmätoiminta jatkuu Marjo Rosvallin ohjaamana puh:044-4442474

____________________________________________________________________________

Nonstop – nuorten osallisuuden, sosiaalisen tuen ja oikea-aikaisten palveluiden – hanke, jonka kohderyhmänä ovat olevat 16 - 29 vuotiaat nuoret. Hanke on jatkoa OHO!-hankkeelle.

Tavoite:

Edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kokonaisvaltaista elämänhallintaa, keinoina uudenlaiset ja monipuoliset sosiaalisen kuntoutuksen menetelmät ja monialainen yhteistyö.

Kenelle:

Työn, koulutuksen ja olemassa olevien työllistämistä edistävien palvelujen ulkopuolelle jäävät 16 - 29 vuotiaat nuoret.

Asiakuuteen ohjautumisessa ei ole rajoituksia toimeentulolla tai statuksella.

Tarjoamme nuorille:

  • kotiin annettavia palveluja: yksilöllinen tuki, rinnalla kulkeminen
  • erilaisia ryhmätoimintoja: pienryhmät ja avoimet ryhmät
  • pajakoulua, jolla voidaan lisätä nuorten kouluvalmiuksia ja turvata nuorten opintojen jatkuminen keskeytymisen sijaan.
Hanke-logot