Perhekumppani

Perhekumppani on Varkauden kaupungin, SOS-Lapsikylän ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteistyössä kehittämä palvelu, joka mahdollistaa uudenlaista apua sellaisten perheiden tarpeisiin, jotka eivät tunnu hyötyvän olemassa olevista palveluista.

Perhekumppani-logo.jpg

Perhekumppanipalvelua on pilotoitu yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa vuosina 2016-2017. Pilottiperheet kokivat hyötyneensä palvelussa mm. kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta sekä siitä, että heille syntyi ymmärrys palveluiden ja tuen kokonaisuudesta.

Varkauden perhekumppaneiden työskentelyn on vuosina 2018 ja 2019 mahdollistanut Osuuskunta Tradeka.

 

Ohjautuminen perhekumppanipalvelun piiriin – paina Apua- nappia tai ota yhteys perheenne Omatyöntekijään.

Perhekumppani Elisa Kettusen kokemuksia Perhekumppanuudesta.