Lapsiperheille kotiin tarjottava perhetyö

Kaikilla perheillä on elämässään haastavia tilanteita, jolloin omat voimavarat eivät riitä

Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää työtä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan muun muassa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Perhetyö tarjoaa tukea lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, vuorovaikutukseen, elämänhallintaan, arjen askareisiin sekä päiväkotiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Perheiden tukena perhetyötekijöiden kanssa toimii tarvittaessa perheterapeutti sairaanhoitaja.

Perhetyön piiriin ohjaudutaan esim. Apua- napin, Omatyöntekijöiden tai resurssitiimin kautta.

Lapsiperheiden perhetyö:

Perhetyö on määräaikaista ja perheelle maksutonta. Kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Kotikäyntien määrä on yleensä 1-2 x viikossa 1-4 tuntia kerrallaan. Perhetyölle asetetaan tavoitteet, joiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti.

Neuvolan perhetyö:

Neuvolan perhetyö on maksutonta tukea alle kouluikäisten lasten perheille.

Kotihoidon perhetyö:

Kotihoitoa voidaan antaa Varkaudessa lapsiperheisiin esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • monikkoperheisiin äidin ja vauvojen kotiutumisvaiheessa tai ensimmäisten

  • kuukausien aikana vauvojen kotiuduttua

  • perheisiin, joissa vanhemmilla tai lapsella vakava sairaus

  • perheisiin, joissa kokonaistilanne aiheuttaa ulkopuolisen avun ja tuen tarvetta

  • moni ammatillisen arvioinnin perusteella ennaltaehkäisevää arjen tukea lapsiperheille

Perhetyö on aina määräaikaisia ja tavoitteellista.  Perhetyö on maksutonta.